fbpx
default_mobilelogo

auto-klasyki.pl DAWID GUZY realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez przebranżowienie się i uniezależnienie od sektora przemysłu czasu wolnego.

Celem projektu jest utrzymanie działalności firmy, podniesienie konkurencyjności i utworzenie nowego poprzez przebranżowienie się i stworzenie warunków do rozwoju firmy Auto-Klasyki.pl Dawid Guzy.

 

Wartość projektu 130 995 zł

Dofinansowanie projektu z UE 90 525 zł.

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-034F/20-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 17.08.2020 - 15.12.2020 r.